Onze club

The Flo-Mark Bullets is een jonge floorballclub waar samenspel en plezier centraal staan. We dragen volgende waarden steeds nauw aan het hart.

Teamgeest

De groepssfeer staat altijd voorop. The Flo-Mark Bullets trachten als één ploeg, één blok, één geheel naar buiten te komen. De “beste” speler kan pas zijn/haar kwaliteiten tonen wanneer hij/zij door de anderen in het spel betrokken wordt. Een minder getalenteerde speler zal op zijn beurt ook enkel maar sterker worden wanneer ook hij/zij de kans krijgt om in het spel betrokken te worden. Daarom hechten wij heel veel belang aan samenspel en sporen wij de spelers aan om niet op hun eigen “eilandje” te spelen.

Respect

Respect wordt binnen de floorballsport sowieso al hoog in het vaandel gedragen. Deze waarde trekken we dan ook door binnen onze club. Iedereen moet respect tonen tegenover elkaar en het materiaal. Alleen op zo’n manier kunnen we een warmhartige sportclub creëren.

Familie

The Flo-Mark Bullets is één grote familie. Iedereen zorgt voor elkaar. Als iemand iets nodig heeft of zich blesseert kan hij/zij altijd op de nodige steun van de ploegmaten, trainers en coaches rekenen. Het mooiste voorbeeld hiervan naast het veld is de quiz waar jong en oud de handen in elkaar slaan om de deelnemers een onvergetelijke avond te bezorgen. Hierdoor wordt de onderlinge band tussen de spelers, trainers, medewerkers en supporters alleen maar sterker. Dit zorgt voor nog meer cohesie op en naast het veld.

Inzet

Bij onze floorballclub is inzet belangrijker dan talent. De spelers geven zich volledig tijdens de oefeningen en doen hun best om zowel hun eigen niveau als dat van hun teamgenoten op te krikken. De trainers doen hun best om de trainingen zo goed en aangenaam mogelijk te leiden. Op match moet deze mentaliteit natuurlijk doorgetrokken worden. Alles geven en goed samenspel op én naast het veld. Want ook op de bank kan je de ploeg beter maken door anderen tips te geven en te motiveren.